Robíme pre vás viac!

E-mail:
office@wolverine-sk.eu

Spôsob ochrany

Súkromná bezpečnosťná služba poskytne k zabezpečeniu ochrany príslušný počet pracovníkov podľa požiadaviek zákazníka a charakteristiky objektu, na čas podľa potreby. 
Čítajte viac

 

Zamestnanci

Služby pri ochrane zabezpečujeme osobami bezúhonnými v produktívnom veku, fyzicky zdatnými, odborne spôsobilými...
Čítajte viac

 

Referencie

Dovolujeme si Vám predložiť zoznam niekoľkých svojich zákazníkov u ktorých si možno overiť poskytovanie našich služieb.
Čítajte viac

 

Charakteristika sluzieb

pl

WOLVERINE-SK, s.r.o. ponúka variantu spôsobu stráženia...
Čítajte viac

 

 

 

 

 

 

Riadenie a kontrola

pl

Pracovníkov súkromnej bezpečnostnej služby bezprostredne riadi regionálny zástupca,
Čítajte viac

 

Komplexnosť služieb

pl

Naša spoločnosť svojim klientom poskytuje komplexné služby v oblasti Čítajte viac

Úvod

Súkromná bezpečnostná služba Wolverine-Sk /ďalej Wolverine/ dovoľuje predložiť ponuku našej spoločnosti na stráženie cestou ktorej Vám chceme podrobnejšie predstaviť nami poskytované služby. Vzhľadom na súčasnú situáciu v spoločnosti veríme, že si vyberiete z našej širokej ponuky a že s našimi službami budete spokojní tak ako všetci, ktorým doposiaľ služby poskytujeme.