Robíme pre vás viac!

E-mail:

Kontakt - Zodpovednosť

Súkromná bezpečnostná služba Wolverine nahradí v zmysle platných právnych predpisov skutočnú škodu, ktorá vznikne na zákazníkovom majetku preukázaným zavinením, porušením povinností pri výkone služby a ochrane majetku objednávateľa. Spoločnosť má uzatvorené zmluvné poistenie.