Robíme pre vás viac!

E-mail:

Služby

 • Vykonávame fyzickú ochranu osôb, diskrétne a oficiálne, na základe vzájomnej dohody.
 • Zabezpečujeme poriadok v obchodných domoch s pôsobnosťou na celom území Slovenska.
 • V obchodných reťazcoch zabezpečujeme ochranu majetku objednávateľa tak, že vykonávame túto skryte a aj v rovnošate, vykonávame plánovanú nepravidelnú kontrolu tovaru /dennú i večernú/ na rizikových tovaroch/mäso, alkohol, drogéria, údeniny, mliečné výrobky/
 • Zabezpečujeme preškolovanie našich zamestnancov na daný objekt v pravidelných mesačných školeniach na pracovisku súvisiacich so špecifickými podmienkami jednotlivých obchodných reťazcov.
 • Zabezpečujeme technické vybavenie k skvalitneniu strážnej služby v obchodných reťazcoch
 • Spolupracujeme s vedením jednotlivých obchodných reťazcoch na skvalitnení zabezpečenia majetku objednávateľa
 • Poskytujeme komplexnú detektívnu činnosť

CHARAKTERISTIKA POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB

WOLVERINE-SK, s.r.o. ponúka variantu spôsobu stráženia

 • statickú na pevnom stanovišti,
 • pohyblivú v stráženom objekte,
 • uniformovanú otvorenú,
 • kombinovanú s pevným stanovišťom a obchôdzkami,
 • ostatné, podľa požiadaviek klienta.